W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia kartek wielkanocnych wraz z kopertami z nadrukiem logo Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia kartek wielkanocnych wraz z kopertami z nadrukiem logo Miasta Wodzisławia Śląskiego.

1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Prezydenta Miasta

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4

2. Przedmiot zamówienia :

2.1. Kartki wielkanocne w formacie A5 składane do formatu A6, big na dłuższym boku, drukowane dwustronnie na papierze kredowym o gramaturze 300 g/m2. Druk- pełny kolor 4/4, z wybiórczym, jednostronnym lakierowaniem UV, zgodny z projektem Zamawiającego.

Ilość: 400

2.2 Koperty w formacie C6 o gramaturze 100 g/m2 w kolorze kremowym. Z klejem samoprzylepnym, z odrywanym paskiem. Druk- jeden kolor, zgodnie z projektem Zamawiającego.

Ilość: 400

2.2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia z dniem udzielenia zamówienia.

Termin zakończenia przedmiotu umowy – dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – najpóźniej 24 marzec 2017 r. do godziny 12.00.

3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać.

  • Dane Wykonawcy (nazwę, adres, tel. e-mail)

  • Cenę ofertową za wykonanie całego zamówienia (cena netto + podatek VAT = cena brutto).

  • Do cen prosimy doliczyć koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

  • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji w celu akceptacji kartek wraz z kopertami przed ich realizacją.

  • Kryterium oceny ofert: cena.

4. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2017r., do godziny 12.00 na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta.

Adres : Biuro Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4.

Szczegółowych informacji udziela Dagna Kornafel-Polak tel. 0/32 45 90 478.

Ogłoszenie o wyborze

Możliwość komentowania jest wyłączona.