W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia roll-up’a, banerów reklamowych oraz plakatów

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wyprodukowania i dostarczenia roll-up’a, banerów reklamowych oraz plakatów, zgodnie z poniższą specyfikacją:

  1. 1 roll-up o wymiarach 100cm x 200cm, wykonany z materiału block – out, laminowany, druk jednostronny, pełny kolor, zgodnie z projektem dostarczonym przez zlecającego, kaseta firefly, 2 ruchome listwy stabilizujące oraz 3-częściowy drążek podpierający wykonane z andowanego aluminium, górna listwa zatrzaskowa, osłony boczne, w zestawie z torbą transportową.
  2. 6 banerów reklamowych wykonanych z materiału laminowanego Frontlit 510g, druk jednostronny, pełny kolor, zgodnie z projektem dostarczonym przez zlecającego, banery zaoczkowane, o wymiarach 3 x 1 m.
  3. 300 plakatów wykonanych z papieru kredowego matowego 115g, w formacie A3, druk jednostronny, pełny kolor, zgodnie z projektem dostarczonym przez zlecającego.

1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Prezydenta Miasta

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4

2. Sposób przygotowania oferty

Oferta winna zawierać.

  • Dane Wykonawcy (nazwę, adres, tel. e-mail)

  • Cenę ofertową za wykonanie całego zamówienia (cena netto + podatek VAT = cena brutto).

  • Do cen prosimy doliczyć koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

  • Do oferty należy dołączyć zdjęcia oraz specyfikację proponowanych artykułów.

  • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji w celu akceptacji przedmiotów zamówienia przed ich realizacją.

  • Kryterium oceny ofert: 100% cena.

3. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia z dniem udzielenia zamówienia.

Termin zakończenia przedmiotu umowy – dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – najpóźniej 22 luty 2017 r. do godziny 14.00.

4. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2017r., do godziny 15.00 na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta.

Adres : Biuro Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4.

Szczegółowych informacji udziela Dagna Kornafel-Polak tel. 0/32 45 90 478.

Ogłoszenie o wyborze plakaty, bannery, roll up

Możliwość komentowania jest wyłączona.