Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.: DZ.U. z 2014 r., poz.518 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., o powierzchni 55 m2 obejmującej część działek 2833/328, 2834/328, karta mapy 3, obręb Wodzisław Śląski, położonej u zbiegu ulic Targowej-Słowackiego, oznaczonej w księdze wieczystej GL1W/00004382/0 z przeznaczeniem na miejsce postojowe oraz dojazd, na okres 3 lat.

Możliwość komentowania jest wyłączona.