Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                      PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL. INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1.część działki nr 3298/92, mapa 2, obręb Wodzisław, o powierzchni 1200 m
2, położonej przy ul. Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim pod ogródek warzywno-sadowniczy.
2.część działki nr 721/1, mapa 6, obręb Wilchwy, o powierzchni 100 m
2, położonej na Os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim pod ogródek warzywno-sadowniczy.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.