Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonych przy ul. J. Dąbrowskiego, na Placu Zwycięstwa, ul. Głożyńskiej, i przy ul. Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 782 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem:

  1. działkę nr 3626/5, mapa 6, obręb Radlin, o powierzchni 12555 m2, położonej przy ul. J. Dąbrowskiego w Wodzisławiu Śląskim na cele rolne.

  2. część działki nr 1857/138, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 28 m2, położonej na Placu Zwycięstwa w Wodzisławiu Śląskim pod garaż wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

  3. część działki nr 3175/25, mapa 4, obręb Radlin, o powierzchni 11900 m2, położonej przy ul. Głożyńskiej w Wodzisławiu Śląskim na cele rolne.

  4. działki nr 5129/176, 5130/176 i 5131/176, mapa 4, obręb Radlin, o łącznej powierzchni 2597 m2, położonej przy ul. Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim na cele rolne.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.