Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonych przy ul. Marklowickiej, ul. Rzecznej. ul. ks.płk.W.Kubsza i ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śl. przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. położonych przy ul. Marklowickiej, ul. Rzecznej. ul. ks.płk.W.Kubsza i ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śl. przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem.

Zobacz – TUTAJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.