Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych
do oddania w dzierżawę i w najem:

1. część działki 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 0,35 m2, położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim pod reklamę.
2. ½ udziału Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. we własności nieruchomości obejmującej działki nr 760/308, 761/309, 762/310, 759/307, 3276/307 i 3277/307, mapa 3, obręb Radlin, o łącznej powierzchni 30316 m2, położonej przy ul. Głożyńskiej w Wodzisławiu Śl. na cele rolne.
3. część działki nr 1840/177, mapa 2, obręb Wilchwy, o powierzchni 52,50 m2 i 177 m2, położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Wodzisławiu Śląskim pod zieleń przydomową.
4. część działki nr 721/1, mapa 6, obręb Wilchwy, o powierzchni 210 m2, 135 m2, 117 m2, 101 m2, 504 m2, 216 m2, 77,055 m2, 75,90 m2, 205 m2 i 294 m2, położonej na Os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim pod ogródki warzywno-sadownicze.
5. część działki 3445/52, mapa 2, obręb Wodzisław, o powierzchni 15 m2, położonej na Os. Dąbrówki w Wodzisławiu Śląskim pod miejsce postojowe.
6. część działki 1854/138, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 12 m2, położonej przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim pod miejsce postojowe.
Pełna treść wykazu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Wodzisławia Śl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.