Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem:

1. część działki nr 2557/138, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 12,60 m2, położonej przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem pod kiosk przenośny wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

2. część działki nr 1967/150, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 29,25 m2, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem pod garaż wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

3. część działek nr 3535/303 i 3539/303, mapa 2, obręb Wodzisław, o łącznej powierzchni 55 m2, położonej przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem pod ogródek-winiarnię.

4. część działki nr 721/1, mapa 6, obręb Wilchwy, o powierzchni 351 m2, położonej na Os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem pod ogródek warzywno-sadowniczy.

5. część działki nr 2627/46, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 2553 m2, położonej przy ul. Łużyckiej w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem częściowo pod altankę i budynki gospodarcze a częściowo pod ogródek warzywno-sadowniczy.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.