Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 782 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem:

  1. część działki nr 3265/72, mapa 2, obręb Wodzisław, o powierzchni 464 m2, położonej przy ul. Wiklinowej w Wodzisławiu Śląskim pod zieleń przydomową.

  2. część działki nr 3265/72, mapa 2, obręb Wodzisław, o powierzchni 30 m2, położonej przy ul. Wiklinowej w Wodzisławiu Śląskim pod wiatę.

  3. część działki nr 3175/25, mapa 4, obręb Radlin, o powierzchni 7400 m2, położonej przy ul. Głożyńskiej w Wodzisławiu Śląskim na cele rolne.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.