Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem:

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem:

  1. część działki nr 3626/5, mapa 4, obręb Radlin, o powierzchni 2600 m2, położonej przy ul. Kardynała Bolesława Kominka w Wodzisławiu Śląskim na cele rolne.

  2. działkę nr 3610/249, mapa 3, obręb Radlin, o powierzchni 11101 m2, położonej przy ul. Głożyńskiej w Wodzisławiu Śląskim na cele rolne.

  3. działkę nr 1360/31, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 437m2, położonej przy ul. Marklowickiej w Wodzisławiu Śląskim pod zieleń przydomową.

  4. część działek nr 3339/205 i 3631/206, mapa 6, obręb Radlin, o łącznej powierzchni 22,44 m2, położonej przy ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim pod garaż wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.