Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 782 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem:

  1. działka nr 565/100, mapa 7, obręb Kokoszyce, o powierzchni 250 m2, położonej przy ul. Olszyny w Wodzisławiu Śląskim na cele rolne.

  2. część działki nr 3172/141, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 130 m2, położonej przy ul. Górnej w Wodzisławiu Śląskim pod zieleń przydomową.

  3. część działek nr 2427/478, 2237/483 i 2423/483, mapa 1, obręb Jedłownik, o łącznej powierzchni 326 m2, położonych przy ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim pod zieleń przydomową.

  4. część działki nr 1814/138, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 58,52 m2, położonej przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim pod kiosk wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania kiosku.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.