Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem:

  1. część działki nr 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 24,19 m2, położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego .

  2. część działki nr 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 24 m2, położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego oraz pod zabawki elektryczne.

  3. część działki nr 2795/170, mapa 2, obręb Wodzisław, o powierzchni 45 m2, położonej przy ul. Rzecznej w Wodzisławiu Śląskim pod budynek gospodarczy wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.