Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy- Wodzisław Śląski przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem:

  1. część działki nr 2027/138, mapa 8, obręb Wodzisław o powierzchni 159 m2, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim pod kiosk wraz z obejściem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

  2. część działki nr 3563/17, mapa 2, obręb Wodzisław o powierzchni 200 m2, położonej przy ul. Sasankowej w Wodzisławiu Śląskim pod pod ogródek warzywno-sadowniczy.

  3. część działki nr 98, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 407,10 m2, położonej przy ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śląskim pod ogródek warzywno-sadowniczy.

  4. część działki nr 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 100 m2, położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego przynależnego do restauracji znajdującej się na Rynku w Wodzisławiu Śl.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.