Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 2016r.

załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.36.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 09 lutego 2016r.

Lp.

Nr działki

Pow.

działki

w m2

Rodz.

użytku

Obręb

Nr księgi

wieczystej

Udział

w pow.

gruntu i

częściach

wspólnych

Cena

gruntu

w zł

Cena lokalu w zł

Opłaty z tytułu użytko-wania wieczystego gruntu w zł

gruntu

Opłata z tyt. użytkowania wiecz. gruntu z bonifikatą + 23% VAT wynosi

Wysokość

bonifikaty

w %

Położenie

nieruchomości

ulica

Pierwsza

25%

Roczna

1%

Pierwsza

Roczna

1

2 3

4

5

6 7 8

9

10 11 12 13

14

15

3 1708/138 3197 B Wodzi-sław GL1W/00007388/3 9/1000 2.300,00 38.448,00 575,00 zł 23,00 zł Brutto 328,88 złnetto 267,38złVAT 61,50 zł Brutto 13,16 złnetto 10,70 złVAT 2,46 zł 53,5% ul. kard. S Wyszyńskiego 4/14
Lp. Pow.użyt-kowa lokaluw m² Pow. przyna-leżna w m² Cena brutto nieruchomościlokalowej z bonifikatącena lokalu +cena ułamkowej części gruntu Rodzaj zbycia Termin zapłaty Termin wywieszenia

16

17

18

19

20

21

22

Ad.3

27,78

6,3

18.207,20 zł

bezprzetargowo

do dnia spisania

umowy notarialnej

od 24.02.2016do 15.03.2016

1.Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż lokali mieszkalnych jest zwolniona od podatku od towarów i usług,

zaś pierwsza opłata za oddanie części nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste , oraz opłata roczna z tytułu użytkowania

wieczystego części nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%

2.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji, nie częściej niż raz na trzy lata,

jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Wykaz wywiesza się na tablicy tut. Urzędu na okres 21 dni.

 

POBIERZ WYKAZ (odt)

Możliwość komentowania jest wyłączona.