Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 2016r.

załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.38.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 09 lutego 2016r.

Lp.

Nr działki

Pow.

działki

w m2

Rodz.

użytku

Obręb

Nr księgi

wieczystej

Udział

w pow.

gruntu i

częściach

wspólnych

Cena

gruntu

w zł

Cena lokalu w zł

Opłaty z tytułu użytko-wania wieczystego gruntu w zł

gruntu

Opłata z tyt. użytkowania wiecz. gruntu z bonifikatą + 23% VAT wynosi

Wysokość

bonifikaty

w %

Położenie

nieruchomości

ulica

Pierwsza

25%

Roczna

1%

Pierwsza

Roczna

1

2 3

4

5

6 7 8

9

10 11 12 13

14

15

1 1614/138 1537 B Wodzi-sław GL1W/00046851/5 21/1000 2.602,00 71.946,00 650,50 zł 26,02 zł Brutto 360,05 zł

netto 292,72 zł

VAT 67,33 zł

Brutto 14,40 zł

netto 11,71 zł

VAT 2,69 zł

55% ul. Piastowska 5/3
2. 2124/138 4267 B Wodzi-sław GL1W/00010020/0 18/1000 6.192,00 83.990,00 548,00 zł 61,92 zł Brutto 1028,18 zł

netto 835,92 zł

VAT 192,26 zł

Brutto 41,13 zł

netto 33,44 zł

VAT 7,69 zł

46% ul. Tysiąclecia 14/2
Lp. Pow.użyt-

kowa lokalu

w m²

Pow. przyna-

leżna w m²

Cena brutto nieruchomości

lokalowej z bonifikatą

cena lokalu +cena ułamkowej części gruntu

Rodzaj zbycia Termin zapłaty Termin wywieszenia

16

17

18

19

20

21

22

Ad.1

37,29

6,90

32.735,75 zł

bezprzetargowo

do dnia spisania

umowy notarialnej

Od 25.02.2016

do 16.03.2016

Ad.2 46,18 7,30 46.382,78 zł bezprzetargowo

do dnia spisania

umowy notarialnej

Od 25.02.2015

do 16.03.2015

1.Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż lokali mieszkalnych jest zwolniona od podatku od towarów i usług,

zaś pierwsza opłata za oddanie części nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste , oraz opłata roczna z tytułu użytkowania

wieczystego części nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%

2.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji, nie częściej niż raz na trzy lata,

jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Wykaz wywiesza się na tablicy tut. Urzędu na okres 21 dni.

POBIERZ WYKAZ (odt)

Możliwość komentowania jest wyłączona.