Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Prezydent Miasta

Wodzisławia Śl.

Informuje,

że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2015r. poz.782 z późn. zm,/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4 b wywieszono na okres 21 dni do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonych przy n/w ulicach:

ul. Tysiąclecia 1/10, 13/7, 42/4, 34/4, 90/8, 54/2, 5/13 ul. 26 Marca 42/47, 42/58, 90/6, 17/16 ul. Górnicza 34/5, ul. Słoneczna 9/1, 9/9, ul. kard. S. Wyszyńskiego 2/10, 10/6, ul. Stefana Żeromskiego 40/3, 8/5.

Pełna treść wykazów została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce bip.

Możliwość komentowania jest wyłączona.