Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego na Rynku w Wodzisławiu Śl. w okresie od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 20 września 2016 r.

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego na Rynku w Wodzisławiu Śl. w okresie od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 20 września 2016 r. :

  1. część działki nr 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 150 m2, położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.