Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (październik)

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1.część działki nr 98, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 5000 m2, położonej przy ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śląskim oraz działkę nr 126/3, mapa 1, obręb Kokoszyce, o powierzchni 7910 m2, położonej przy ul. M. Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim.

2.część działki nr 98, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 454 m2, położonej przy ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śląskim pod ogródek warzywno-sadowniczy.

3.część działki nr 2627/46, mapa 8, obręb Wodzisław, o powierzchni 650 m2, położonej przy ul. Łuzyckiej w Wodzisławiu Śląskim pod ogródek warzywno-sadowniczy.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.