Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póżn. zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni,

wykazy niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność miasta Wodzisławia Śl., przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

1. w drodze bezprzetargowej do dnia 29 grudnia 2064 r. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl., przy ul. Wojska Polskiego, o pow. 73 m²,

2. w drodze przetargu na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl., przy ul. 26 Marca, o pow. 315 m².

Pełna treść wykazu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.