WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski przeznaczonych do oddania w najem (Rynek)

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim
INFORMUJE
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej
4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
2015 r., poz. 1774 ze zmianami) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21
dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia
Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem:
1. lokal użytkowy przy ul. Rynek 20 w Wodzisławiu Śl., o pow. 65,30 m2 w tym
pow. magazynowa 29,16 m2.
Wykaz został umieszczony na stronie BIP …Domaro Sp. z o.o. oraz stronie Urzędu Miasta
pod adresem: http://domaro.bip.gmwodzislawsl.finn.pl, www.wodzislaw-slaski.pl

Załączniki:

1. Wykaz nieruchomości;

2. Treść ogłoszenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.