Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem.
Działając na podstawie art. 35. ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010 r., Dz.U. Nr 102, poz.651 ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości.

wykaz1
wykaz2

Możliwość komentowania jest wyłączona.