Wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, zostały wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Ignacego Paderewskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Pełna treść wykazów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem : bip.wodzislaw-slaski.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.