Zaproszenie do składania ofert- impregnacja i naprawa więźby dachowej – OSP Zawada

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej impregnacji i naprawy więźby dachowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim – Zawadzie, stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicy Młodzieżowej 196.

Termin realizacji zamówienia: 29.07.2016 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Warunki gwarancji: 24 miesiące gwarancji.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

  • uzupełniony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29.04.2016 r. do godz. 13:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

    ul. Bogumińska 4

    44-300 Wodzisław Śląski,

  • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Załącznik 1

Załącznik 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.