Zaproszenie do składania ofert na montaż klimatyzacji

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w budynku OSP Kokoszyce stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicyOraczy w Wodzisławiu Śląskim, wszczętym w dniu 15.07.2015 r. została wybrana oferta firmy
KLIWENT Jacek Muszyński z siedzibą w Rybniku przy ulicy Dworek 5a/5
za kwotę
15.945,72 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło piętnaście ofert

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu i montażudwóch klimatyzatorów w świetlicybudynku OSP Kokoszyce stanowiącym własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonym przy ulicy Oraczy w Wodzisławiu Śląskim.

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2015 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Inne informacje: montaż i zakup dwóch klimatyzatorów ściennych LG BIG CAPACITY UJ30 7,8 KW. Szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27.07.2015 r. do godz. 15:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

    ul. Bogumińska 4

    44-300 Wodzisław Śląski,

  • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
1. Oferta cenowa

Możliwość komentowania jest wyłączona.