Zaproszenie do składania ofert – remont budynku OSP Radlin II

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania remontu budynku OSP Radlin II stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonego przy ulicy Chrobrego 156 w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2016 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

  • uzupełniony przedmiar robót – załącznik nr 2.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17.06.2016 r. do godz. 13:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

    ul. Bogumińska 4

    44-300 Wodzisław Śląski,

  • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Załącznik 1

Załącznik 2 (Przedmiar robót)

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że postępowanie na wykonanie remontu budynku OSP Radlin II stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonego przy ulicy Chrobrego 156 w Wodzisławiu Śląskim, wszczęte w dniu 28.04.2016 r., zostało unieważnione, z uwagi na planowane wykonanie audytu energetycznego przedmiotowego budynku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.