Zaproszenie do złożenia oferty – badania monitoringowe stanu zdrowia

KOMUNIKAT

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje realizatora badań monitoringowych stanu zdrowia (lekarza pediatrę) w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW pn. „Eko-styl od młodzieńczych lat – program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego”.

1. Specyfikacja:

Badaniom monitoringowym stanu zdrowia zostaną poddani uczniowie klas piątych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym (w obecności rodzica/opiekuna prawnego lub po wyrażeniu zgody przez niego) – łącznie 431 osoby.

Badania będą odbywać się w szkołach w okresie od 01 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. i obejmować ocenę śluzówek gardła, spojówek, badanie osłuchowe, określenie wagi, wzrostu, BMI, ciśnienia, stanu skóry itp. Załączoną ankietę należy obligatoryjnie wypełnić przy każdym badaniu ucznia.

Badanie prowadzone będzie przez lekarza pediatrę na podstawie umowy zlecenia.

Nadzór nad organizacją i prawidłowym przebiegiem badań pełnić będą opiekunowie grup.

2. Kryteria oceny:

– cena.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Kultury, Sportu i Zdrowia tut. Urzędu pod nr telefonu 32 45 90 537 z Anną Majdowską-Ryszka. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski lub e-mailem na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 23 września 2013 r. do godz. 15:15.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Ankieta NFOŚ

Możliwość komentowania jest wyłączona.