Zaproszenie do złożenia oferty- druk wielkoformatowy i wyklejenie billboardów miejskich

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej druku wielkoformatowego wraz z wyklejeniem na billboardach miejskich.

1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Prezydenta Miasta

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4.

2. Przedmiot zamówienia :

2.1 Wykonanie druku (różnorodne wydruki) i wyklejenia 6 dwustronnych billboardów zlokalizowanych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

– 10 sztuk tablic o wymiarach 470 x 220 cm

– 2 sztuki tablic o wymiarach 400 x 200 cm

2.2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia z dniem udzielenia zamówienia.

Termin zakończenia przedmiotu umowy – wyklejenia plakatów – 7 listopada 2016 r.

3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać.

  • Dane Wykonawcy (nazwę, adres, tel. e-mail)

  • Cenę ofertową za wykonanie całego zamówienia (cena netto + podatek VAT = cena brutto).

  • Do cen prosimy doliczyć koszty dostawy do miejsc realizacji.

4. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 2.11.2016r., do godziny 12.00 na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta.

Adres : Biuro Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Rokowska-Szyroki tel. nr 0/32 45 90 540 oraz Dagna Kornafel-Polak tel. 0/32 45 90 478.

zawiadomienie-o-wyborze

Możliwość komentowania jest wyłączona.