Zaproszenie do złożenia oferty na usługę telefonii komórkowej

Zgodnie z art, 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 r . z późn. zmian. ) Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na 27 abonamentów na telefony komórkowe wraz z aparatami telefonicznymi oraz przeniesienie dotychczasowych 20 numerów.

Ogłoszenie – TUTAJ
Projekt Umowy – TUTAJ

Przedłużenie terminu składania ofert-TUTAJ
Zał. 1 – TUTAJ
Zał. 2 – TUTAJ
Zał. 3 – TUTAJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.