Zaproszenie do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w pełnym zakresie, koordynacja robót oraz rozliczenie finansowe inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej”.

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w pełnym zakresie, koordynacja robót oraz rozliczenie finansowe inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej”.

 

POBIERZ:

Pełną treść zaproszenia do złożenia oferty,

Projekt umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.