ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu „Nowe wyzwania-nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

 Zamawiający:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik

 Opis przedmiotu zamówienia:
1. opracowanie graficzne oraz wykonanie 30 długopisów promocyjnych zgodnie z wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego:
materiał: metal
kolor: niebieski
grawer jednostronny laserowy
wkład w kolorze niebieskim
oznakowanie: nadruk znaków i logotypów zgodnie z określonymi wymogami

2. opracowanie graficzne oraz wykonanie 30 urządzeń typu pendrive zgodnie z wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego
pojemność: minimum 4 GB
materiał: metal + plastik/guma
kolor: niebieski
transfer: odczyt min. 18 MB/s, zapis min. 9 MB/s
wymiary: max. 70x20x5 mm
wykończenie: uchwyt do mocowania smyczy
oznakowanie: grawer – nadruk znaków i logotypów zgodnie z określonymi wymogami

 1. opracowanie graficzne oraz wykonanie 30 smyczy promocyjnych zgodnie z wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego:
  rozmiar: minimum szer. 1,5×90 cm
  metalowy karabińczyk, złączka plastikowa i zaczep do telefonu komórkowego
  kolor: zgodny z wytycznymi dla PO IG w zakresie promocji
  oznakowanie: 1+0, nadruk znaków i logotypów zgodnie z określonymi wymogami

 1. opracowanie graficzne oraz wykonanie 30 mousepad-ów promocyjnych zgodnie z wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego:
  kształt: prostokąt z podpórką pod nadgarstek
  materiał: tworzywo skóropodobne
  kolor: czarny
  spód przeciwpoślizgowy
  wymiary: minimum 180x220x10 mm
  oznakowanie: 1+0, nadruk znaków i logotypów zgodnie z określonymi wymogami

 2. opracowanie graficzne oraz wykonanie 90 teczek skrzydłowych zgodnie z wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego
  format: A4
  zamykana na dwa rzepy
  materiał: tektura o grubości min. 2 mm pokryta folią polipropylenową
  kolor: niebieski
  grzbiet o szerokości minimum 35 mm
  oznakowanie: nadruk znaków i logotypów zgodnie z określonymi wymogami

Informacje dodatkowe:

Materiały promocyjne powinny być wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w aktualnym Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do projektów materiałów promocyjnych tworzonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po akceptacji projektu przez Zamawiającego.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o dzieło (załącznik nr 2).

Termin realizacji zamówienia – w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia.

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena.

 Termin i adres złożenia oferty:

Ofertę (załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 08.10.2013 r. do godz. 13.00 osobiście w biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „PO IG – oferta na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych”.

 O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Aleksandra Grabarczyk – Menadżer ds. promocji, tel. 32 42 22 446, e-mail: promocja@poig.umwodzislaw.pl

 SUBREGIONZałącznik nr 1 – formularz ofertowy

 – SUBREGIONZałącznik nr 2 – umowa o dzieło

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.