Zarządzenie w spr. ustalenia zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro dla UM Wodzisławia Śl. wraz ze zmianami

Zarządzenie Prezydenta Miasta  z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.