Zawiadomienie o planowanej inwestycji

Miasto Wodzisław Śląski podaje do wiadomości informację na podstawie art. 39 pkt 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 wraz z późniejszymi zmianami) o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Projekt i budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.

W trakcie realizacji inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału. Zakres prac projektowych obejmuje fragment drogi lokalnej ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim.

Zgłoszenie należy kierować na adres:

Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim,

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

ZOBACZ ORYGINAŁ ZAWIADOMIENIA

Możliwość komentowania jest wyłączona.