Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 24.09.2015 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą: Jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 24.09.2015 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:

Jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„BESKID PLUS” sp. j.

Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna

z siedzibą:

ul. Towarowa 3

43-400 Cieszyn

Cena oferty brutto: 26.792,33 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.