Zmiana treści ogłoszenia na aplikację mobilna, umożliwiającą mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Dotyczy ogłoszenia nr OŚiGK-II.6232.28.2016 dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30,000 euro na „Aplikację mobilną, spersonalizowaną pod Miasto Wodzisław Śląski, działającą na urządzeniach przenośnych, umożliwiającą mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

W treści załącznika nr 1 do ogłoszenia nr OŚiGK-II.6232.28.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. wykreśla się zapis: „wysyłkę aktualności do wszystkich użytkowników – minimum 1 raz dziennie”.

W związku z powyższą zmianą określa się nowy termin składania ofert, na dzień 27 czerwca 2016 r. do godziny 1000.

Możliwość komentowania jest wyłączona.