Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłaty planistycznej nieruchomości gruntowych położonych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 tys. EUR na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 EUR zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia opłaty planistycznej nieruchomości gruntowych położonych w Wodzisławiu Śląskim oznaczonych jako działki:
– nr 500/59 o pow.0.1506 ha księga wieczysta GL1W/00055289/0
– nr 2457l23 o pow.380 m kw, księga wieczysta GL1W/ooo66767/5
– 2546/23 o pow.1235 m kw, księga wieczysta GL1w/00011175/8

Więcej ogłoszenie

Wyniki wyboru – TUTAJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.