projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego stanowiacych regionalną pomoc inwestycyjną.

projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego stanowiacych regionalną pomoc inwestycyjną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.