Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) wywieszone zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem:

1.część działki nr 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o powierzchni 100 m2, położonej na Rynku w Wodzisławiu Śląskim pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego przynależnego do restauracji Pilsnerpub znajdującej się na Rynku 8 w Wodzisławiu Śl.

2.część działki nr 889/16, mapa 6, obręb Wilchwy, o powierzchni 3,59 m2, położonej przy ul. Armii Ludowej w Wodzisławiu Śląskim pod część garażu blaszanego.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce BIP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.