Dzierżawa drukarek wraz z eksploatacją

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. I ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Biuro Informatyki ul. Bogumińska  4 44-300 Wodzisław Śląski tel.: 32 4590470; email: um_info@wodzislaw-slaski.pl osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Miasto Wodzisław Śląski poszukuje … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisław Śl., Biuro Informatyki Adres: 44-300 Wodzisław Śl., ul Bogumińska 4 telefon: 32 459 0 470 Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem. Termin realizacji … Czytaj dalej

Dzierżawa drukarek wraz z eksploatacją.

Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę drukarek wraz z ich eksploatacją. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisław Śl., Biuro Informatyki Adres: 44-300 Wodzisław Śl., ul Bogumińska 4 telefon: 32 459 0 470 Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem. Termin realizacji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Druki

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla projektu „Nowe wyzwania-nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”  Zamawiający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik  Opis … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku naklejek, plakatów oraz ulotek informacyjnych.

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku  naklejek, plakatów oraz ulotek informacyjnych. Dane techniczne: 1. Plakat: wielkość A3, pełny kolor z jednej strony 4+0, papier kreda mat, grubość 135 gr, nakład 50 szt. 2. Ulotka: wielkość A3, łamana na … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku ulotek

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku ulotek informujących o projekcie: „Wszystkie śmieci nasze są” – kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy”  dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ulotka: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Druki

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku plakatów oraz ulotek

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku plakatów promujących akcję „Moto Serce” oraz ulotek informujących o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane techniczne: Ulotka: wielkość A4 poziom, łamana na trzy, pełny kolor z dwóch stron, papier kreda mat, grubość 135 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Druki