Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku plakatów oraz ulotek

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku plakatów promujących akcję „Moto Serce” oraz ulotek informujących o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dane techniczne:

Ulotka: wielkość A4 poziom, łamana na trzy, pełny kolor z dwóch stron, papier kreda mat, grubość 135 gr, nakład 7.000 szt.
Plakat: wielkość A2, pełny kolor z jednej strony, papier kreda mat, grubość 135 gr,
nakład 100 szt.
Druki mają być wykonane na podstawie przygotowanych przez zleceniodawcę projektów
i dostarczone do siedziby Urzędu.

Termin realizacji zadania: 5 dni od dostarczenia przez zleceniodawcę projektu.

Kryteria oceny: cena.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Strategii i Promocji, Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod nr telefonu 32 4590540 z Katarzyną Rokowską – Szyroki. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4; 44-300 Wodzisław Śląski  lub e-mailem na adres: promocja@wodzislaw-slaski.pl do dnia 4 marca  2013 r. do godz. 13.00.

Możliwość komentowania jest wyłączona.