Prośba o złożenie oferty cenowej na prowadzenie nadzoru autorskiego dla zadania p.n. : „Likwidacja zalewiska Sakandrzok”.

Prośba o złożenie oferty cenowej   Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy bądź osoby do prowadzenia nadzoru autorskiego dla zadania p.n. : „Likwidacja zalewiska Sakandrzok” Przed dokonaniem wyceny zaleca się zapoznanie z projektem (projekt dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty- remont murku oporowego i schodów do piwnicy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W związku z koniecznością wykonania remontu murku oporowego i schodów do piwnicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim-Jedłowniku, położonym przy ulicy Gosława 31 w Wodzisławiu Śląskim, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w remontu … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „ Zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek ”

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie  z art. 6a w związku z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 Nr … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku naklejek oraz ulotek informujących o zabytkach Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz o komunikacji miejskiej.

KOMUNIKAT   Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy w celu druku naklejek oraz ulotek informujących o zabytkach Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz o komunikacji miejskiej. Dane techniczne: 1. Ulotka: wielkość A4, łamana na trzy, pełny kolor z dwóch stron, papier kreda mat, … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty-wykonanie operatu szacunkowego

I. Przedmiot zamówienia: Wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz wykonanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wyceny wartości rynkowych następujących nieruchomości w Wodzisławiu Śl. dla potrzeb opłaty planistycznej: a) działki nr 141 … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – wycena wartości nieruchomości gruntowej – Grodzisko/sprzedaż

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień: 1. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska … Czytaj dalej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego -ul. Marklowicka/trwały zarząd

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia: 1. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śl. … Czytaj dalej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego -ul. Marklowicka/dzierżawa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia: 1. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śl. … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego -os. 1 Maja

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia: 1. Zamawiający: Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska … Czytaj dalej