Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. J. Michalskiego i ul. Grodzisko

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚlĄSKIEGO Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm) ogłasza 1. … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – rozbudowa strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania p.n. : „Rozbudowa z przebudową strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 17”. Ofertę należy złożyć … Czytaj dalej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do pełnienia nadzoru inwestorskiego

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania p.n. : „Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem oraz wykonanie nakładki na istniejącym odcinku”. Ofertę należy złożyć na … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   1. Zamawiający Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego – Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4 tel.: (32) 4590549, (32) 4590553 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych: … Czytaj dalej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej

Zaproszenie do złożenia oferty  I. Przedmiot zamówienia: Wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz wykonanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wyceny wartości rynkowej działki nr 2237/180 o pow. 1.039,00 m2, zapisanej w … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie dokumentacji projektowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   1.Zamawiający Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4 tel. :  (32) 4590549, (32) 4590442 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych: a) … Czytaj dalej

Prośba o złożenie oferty cenowej – Budowa odwodnienia liniowego w ulicy Michalskiego.

Prośba o złożenie oferty cenowej Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy projektowej na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania p.n. : „Budowa odwodnienia liniowego w ulicy Michalskiego”. Przed dokonaniem wyceny istnieje możliwość … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie projektów budowlano – wykonawczych uproszczonych dla zadań inwestycyjnych w dzielnicach Radlin II, Jedłownik – Turzyczka – Karkoszka:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   1.Zamawiający Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4 tel. :  (32) 4590557, (32) 4590545 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych uproszczonych dla zadań … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie projektów budowlano – wykonawczych uproszczonych dla zadań inwestycyjnych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   1.Zamawiający Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4 tel. : (32) 4590557, (32) 4590545 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych uproszczonych dla zadań … Czytaj dalej